Kiss of Happines for Little Bubble - ,,Daisy"

Narodená 30.10.2015

Matka

 HAPPY WITH YOU Little Bubble

Otec 

Ch Can Madabout's RIDEON TO HANDZHILL

Slovenský šampion krásy

Zdravie

RTG DBK – A/A
RTG DLK – 0/0
EIC : N/EIC
PRA-PRCD – N/N
HNPK: Genotype N/HNPK

Genotyp: EeBb

1/19

Skúšky

Dátum

30.4.2017

14.10.2017

21.10.2017

Druh

OVVR

JSR

JSR

Miesto

Bernolákovo

Tomášov

Letničie

Ocenenie

I.cena - 188 b.

II.cena - 148 b.

II.cena - 173 b.

Výstavy

Dátum

19.20.2017

29.4.2017

6.5.2017

7.5.2017

3.6.2017

4.6.2017

16.9.2017

17.9.2017

13.5.2018

14.5.2018

Miesto

Bratislava

Kamenný Mlyn

Lučenec

Lučenec

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Lučenec

Lučenec

Trieda

mladých

stredná

stredná

stredná

stredná

stredná

stredná

stredná

pracovná

pracovná

Ocenenie

V4

V3

Res CAC

V1, CAC, R.CACIB

Res CAC

V4

Res CAC

Res CAC

CAC

CAC

Rozhodca

Janek

Stanovský

Kardoš

Bartošová

Beke

Desantiago

Beke

Bartošová

Psy

 

 

 

Sučky

 

 

 

 

 

 

Velvet lightning FCI

Labrador retriever