AKIM FOR DAIS BY Chocolate diamond

Narodení 26.03.2018

Matka

 REINA DEL MAR Rainriver

Otec 

Lindermann's BEST FRIENDS FACE

  Slovenský šampión krásy šteniat

Zdravie

RTG DBK – A/A
RTG DLK – 0/0

OCD - negativ
EIC /HNPK/CNM - clear by parentage

PRA-PRCD - carrier

Genotyp: EEBb

 

1/18

Skúšky

Dátum

24.08.2019

07.09.2019

18.7.2020

2.8.2020

Druh

OVVR

JSR

FSR

LSR

Miesto

Nová Baňa

Imeľ

Nové Zámky

Budmerice

Ocenenie

I.cena - 188 b.

I.cena - 176 b.

I.cena - Klubový vítaz

III.cena - 177 b.

Výstavy

Dátum

18.8.2018

19.8.2018

16.9.2018

15.9.2019

22.08.2020

Miesto

Bratislava

Bratislava

Kamenný Mlyn

Kamenný Mlyn

Bratislava

Trieda

Mladší dorast

Mladší dorast

Mladší dorast

Mladých

Pracovná

Ocenenie

VN1

VN1

VN1

V3

V1, CAC

Rozhodca

Vítková

Kanás Róbert

Rich Stafford

Fintorová

Psy

 

 

 

Sučky

 

 

 

 

 

 

Velvet lightning FCI

Labrador retriever